Algemene voorwaarden Mountox.com

 

Artikel 1 Definities

 • Dealer(s): Een Mountox dealer opgenomen als Mountox dealer op Mountox.com.
 • Klant: Een bezoeker van de onlinewebsite Mountox.com en/of een bezoeker van Mountox.com welke een volledig elektrische (of waterstof) auto aanschaft bij een Mountox dealer of een bezoeker van de website Mountox.com welke een dienst of product aanschaft bij een Mountox partner.
 • Mountox of Mountox.com: Het bedrijf Mountox B.V. met haar bijbehorende onlinewebsite www.mountox.com
 • QR: een vierkante (met pixelblokken) kenmerkende code die met elke apparaat met een camera en gratis app gescand kan worden. Meer informatie hier over een QR (Quick Response) code
 • Kortingscode: Een visuele code (specifiek QR-code), uniek te herkennen aan het Mountox logo icoon in de code.
 • Kortingsactie: Een actie geldig verklaard door Mountox (voor zover aangegeven op Mountox.com en in deze algemene voorwaarde) welke Klant in staat stelt korting op een product of dienst te krijgen tijdens aankoop van dit product, uitsluitend bij de aangesloten Mountox dealer of Mountox Partner.
 • E-maillijst of “mailinglist” of “maillijst”: Een beveiligde en beschermde lijst met gegevens minimaal bevattend 1 e-mailadres, welke wordt gebruikt om e-mailcampagnes van Mountox te versturen naar deze e-mailadressen welke akkoord zijn gegaan met deze algemene voorwaarde en verzameld + beschermd conform ons privacy beleid. 
 

Artikel 2 identiteit Mountox

 1. Mountox B.V. is een Nederlands bedrijf gevestigd in Nederland. Mountox is hét online platform voor elektrische auto’s. Mountox geeft je met innovatieve tools inzicht in jouw voordelen met elektrisch rijden. Wij ondersteunen je met informatie en tools over alle (volledig en waterstof) elektrische automodellen.
 2. Onze contactgegevens:
Mountox B.V.
Rotterdamseweg 183c
2629HD DELFT
Zuid-Holland, Nederland
KvK nummer: 80475523
BTW identificatienummer: NL861685064.B.01
Neem hier contact met ons op (mail) 
www.mountox.com
 
Versie V3.1 — OKTOBER 2020
 
De volgende artikelen 3 t/m 7 zijn bedoel voor onze Mountox kortingsactie (welke 24 april 2019 beëindigd is)
 
 

Artikel 3 Ontvangsten van onze kortingsactie

Met uw Mountox kortingscode, verstrekt door Mountox.com, heeft u recht op:
 1. €100,- korting op de aankoop van een (nieuwe) volledig elektrische auto of (nieuwe) waterstof auto, te koop uitsluitend bij onze Mountox dealers op dat moment en zolang onze actie geldig is (geldigheid aangegeven in Artikel 6 en actief op mountox.com) De korting is ongeacht BTW.

 

Artikel 4 Aanmelden en inschrijving kortingsactie(s)

 1. Om gebruik van onze kortingsactie te maken dient u zich in te schrijven op onze “Korting e-maillijst.” Dit kan via een pop-up op variërende pagina’s of op deze en deze kortingspagina. Wanneer u zich inschrijft voor een kortingsactie met uw opgegeven e-mailadres gaat u akkoord met het toevoegen van uw e-mailadres op onze e-maillijst. Dit is voor ons noodzakelijk omdat wij hierdoor u de kortingscode van de kortingsactie kunnen e-mailen naar u. U kunt zich elk moment uitschrijven voor deze lijst. Ook heeft recht op eventuele inzage, rectificatie en vergetelheid wanneer gewenst. Lees hier meer over uw privacy en de beveiliging welke wij erg serieus nemen!
 2. Mountox stuurt u de kortingscode naar uw opgegeven e-mailadres. Ook stuurt Mountox wanneer van toepassing u informatie over de kortingsactie, de status of geldigheid van uw korting en eventuele aanbiedingen.
 

Artikel 5 Inleveren en activeren kortingscode

 1. De korting die u kunt genieten, wordt verkregen door uw kortingscode of de e-mail met deze kortingscode, te tonen (via uw smartphone of uitgeprint als hard-copy) aan de Mountox dealer wanneer u overeengekomen bent met de aankoop van de volledig elektrische (of waterstof) auto bij de Mountox Dealer. De Mountox dealer zal uw code activeren door:
  1. Te scannen en vervolgens in te loggen of te surfen naar de mountox.com dealer inlogpagina
  2. Uw volledige naam, e-mailadres en het gekochte automodel noteert.
U kunt vooraf aan de aankoop eventueel de Mountox dealer al attenderen op Mountox en de kortingscode die u heeft.
 1. U dient de korting volgens artikel 5a te ontvangen. Let op: u dient de kortingscode alleen te laten activeren door uw Mountox dealer op het moment dat u overeengekomen bent met de aankoop van de auto bij de Mountox dealer, niet eerder. U kunt wel ruim van tevoren u Dealer attenderen op uw kortingscode of op Mountox. Indien de kortingscode geactiveerd is vóór het overeenkomen van de koop, met als gevolg dat deze koop niet door gaat: kan Mountox niet gehouden worden aan de kortingsactie verplichtingen noch voor de kosten & baten van toepassing voor de Mountox dealer.
 2. Wanneer de dealer de opdracht heeft verzonden is uw korting geactiveerd en geeft de dealer (is verplicht) u deze korting op de aankoop. U krijgt ook een bevestigingsemail van ons. Onze dealers profiteren zelf ook van een advertentie beloning door het activeren van de kortingscode.
 3. Na activatie van de korting kan de activatie niet meer ongedaan gemaakt worden en is Dealer Mountox commissiekosten verschuldigd. Wanneer korting wordt geactiveerd en u nog niet overeengekomen bent met dealer over de koop, u vervolgens besluit de auto niet aan te schaffen.

 

Artikel 6 Geldigheid en de kortingsactie

 1. De kortingsactie is geldig vanaf 13 Maart 2018 en er is nog geen einddatum hiervan gesteld, tenzij anders aangegeven (ook in deze
 2. De kortingscode die u heeft ontvangen in onze e-mail is tot 2 jaar na datum geldig na verstrekking (verstuurdatum van de betreffende e-mail) mits de Mountox Dealer op dat moment nog steeds aangesloten is als Mountox Dealer (opgenomen op Mountox.com) en onze kortingsactie nog steeds geldig (actief) is, beschreven in artikel 6a.
 3. Korting is alleen geldig wanneer overeengekomen tot aankoop van de betreffende volledig elektrische (of waterstof) auto bij de Mountox Dealer en kan niet vooraf verstrekt of overgemaakt worden.
 4. Korting is alleen geldig bij de getoonde Mountox Dealers opgenomen op Mountox.com (te vinden via deze pagina)
 

Artikel 7 Voorwaarde berustend op de kortingsactie

 1. Om de korting te activeren heeft de dealer ter (facturatie) verificatie uw volledige naam en e-mailadres nodig. Wegens deze noodzaak bent u verplicht om uw volledige naam en een e-mailadres op te geven, wanneer u de korting van de kortingsactie wenst te ontvangen.
 2. Met het inschrijven, op onze e-maillijst van de kortingsactie, stemt u in met de machtiging om -tijdens het verkoop moment waar de korting door Dealer wordt geactiveerd - Dealer uw e-mailadres in te laten voeren, hiermee wordt u ingeschreven op de “geactiveerde kortingscodelijst” (een e-maillijst) zodat Mountox een bevestigingse-mail kan versturen naar u over uw geactiveerde korting en/of u op de hoogte kan houden over de status of geldigheid van de korting en Mountox haar administratie kan bijhouden over de kortingsactie. U kunt zich elk moment uitschrijven voor deze lijst. Lees hier meer over uw privacy en de beveiliging welke wij erg serieus nemen!
 3. Mountox houdt u via e-mail, opgegeven tijdens het inschrijven voor de kortingsactie, op de hoogte over de kortingsactie, de status en eventuele andere aanbiedingen. U kunt zich elk moment uitschrijven voor deze e-mails wanneer u dat wenst. Voor meer informatie lees ook hier ons privacy beleid.
 4. Het is niet toegestaan om meerdere Mountox kortingscodes te stapelen/toe te passen op 1 product. De kortingscode behorende bij de kortingsactie is geldend voor 1 product en kunnen niet gestapeld worden met meerdere Mountox kortingscodes.
 5. Informeer bij u dealer of u ook andere kortingsacties geldend op uw product aangeboden door andere bedrijven niet te verstaan als Mountox o gelijktijdig geldig zijn en dus gecombineerd mogen worden, de Mountox dealer beslist hierover. Deze keuze berust niet bij Mountox.
 6. Mountox kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld, andere goederen of diensten.
 

Artikel 8 Onze e-mailcampagne voorwaardes

 1. Wanneer u zich inschrijft met uw opgegeven e-mailadres voor één van onze e-mailcampagnes, gaat u akkoord met het toevoegen van uw e-mailadres op onze e-maillijst. Om de nieuwsbrief of informatieve e-mails te kunnen versturen naar u is uw e-mailadres noodzakelijk. U kunt zich elk moment weer uitschrijven voor deze e-maillijst(en). Ook heeft recht op eventuele inzage, rectificatie en vergetelheid wanneer gewenst. Lees hier meer over uw privacy en de beveiliging welke wij erg serieus nemen!
 2. Wij gebruiken statistieke cookies om de om het succes (aantal geopende e-mails), de spam of misbruikmeldingen en de resultaten (het aantal kliks) te meten van onze e-mailcampagnes met als doel om onze e-mailcampagnes te verbeteren zodat u daarvan profiteert. U leest hier meer over in ons cookie beleid.
 

Artikel 9 Onze proefrit, offerte en reservering aanvraag voorwaardes

 1. Wanneer u een proefrit aanvraag uitvoert, vragen wij u een aantal gegevens (alleen essentieel voor het doel) om in te vullen, welke onze dealers nodig hebben om uw proefrit met u te organiseren en u hierover te contacteren. Meer over deze gegevens en ons privacy beleid welke wij ontzettend serieus nemen leest u hier .
 2. Wanneer u deze proefrit aanvraag verstuurd gaat akkoord om deze gegevens op onze proefrit aanvraag e-maillijst te plaatsten. Dit is noodzakelijk om u te kunnen e-mailen over de aanvraag en de desbetreffende Mountox dealer in staat te stellen om u te contacteren en de proefrit te organiseren.
 3. Onze dealers doen er alles aan met uiterste best om uw proefrit aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Mochten er problemen ontstaan of heeft u na lange tijd geen gehoor gekregen? > Neem dan hier contact met ons op of met de desbetreffende dealer. Mountox kan geen garantie afgeven over de snelheid waarin onze dealer(s) met u contact opnemen of de beschikbaarheid van een proefrit bij dealer op dat moment.
 4. Met het indienen van uw proefrit aanvraag geeft u toestemming aan onze dealers om u te kunnen contacteren met uw aangeleverde contact gegevens, om een proefrit zo soepel mogelijk te kunnen organiseren.
 5. Onze dealer(s) kunnen u aanvullende gegevens vragen zoals gewenst afspraak datum. Deze gegevens behandelen, verzamelen en kunnen wij niet inzien en zijn volledig van toepassing voor Dealer en het contact wat u met Dealer heeft.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van spel- en typfouten.
 2. Mountox is niet aansprakelijk voor acties, gevolgen of mogelijk negatieven situaties welke voortvloeien uit onze kortingsactie(s), proefrit aanvraag of contact aanvraag. Voor informatie, media en materialen aangeboden op Mountox.com geldt een beperkte aansprakelijkheid, beschreven op deze pagina (disclaimer)
 3. Mountox behoudt zich het recht voor om naar redelijkheid en billijkheid niet lang mogelijk, de geldigheid of voortzetting van de kortingsactie voortijdig te beëindigen op, zonder dat dit tot aansprakelijkheid kan leiden.

 

Artikel 11 Wijzigingen

 1. Mountox behoud het recht om haar kortingsactie(s) te wijzigen of te stoppen indien Mountox dit wenst, mits Mountox de Klant (ook te verstaan een Mountox.com bezoeker) tijdig op duidelijke wijze op de hoogte houdt via Mountox.com.
 2. Mountox maakt altijd haar acties bekend op haar website en kunnen getoond worden op het “Menu” onder kopje “KORTING”.